× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Adres

83-413-22-67
Wisznicka 111
21-300 Radzyń Podlaski

Jednostki

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1